TYT (Temel Yeterlilik) Ne Demek?

0
58
temel yeterlilik testi nedir?

Temel Yeterlilik ne demektir?

Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen bilgi,
beceri ve yetkinliklerini kapsar.

TYT hangi alanlardan soruları içerecektir?

TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri alanları ile ilgili
sorular yer alacaktır.

Türkçe Testinde; Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir. Temel Matematik Testinde; Temel Matematik kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir. Sosyal Bilimler Testinde, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih alanları; Fen Bilimleri Testinde ise Biyoloji, Fizik ve Kimya alanları ile ilgili bilgi esaslı yeterlilikler ölçülecektir.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin geçen seneki YGS’den farkı nedir?

TYT ile YGS arasındaki en önemli farklılık, TYT’de yer alan Türkçe ve Temel
Matematik alanlarındaki soruların sadece Türkçe ve Temel Matematik alanlarındaki
bilgiyi değil, yeterliliğe dayalı bir değerlendirmeyi esas almasıdır.
TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara
uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından
değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olacağından bütün adaylar için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

TYT’de Türkçe ve Temel Matematik Testlerinde çıkacak sorular, YGS’de çıkan Türkçe ve Matematik sorularının benzeri mi olacaktır?

Hayır. TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerindeki sorular, yıllardır eleştirilen
ezbere dayalı sınav sisteminden muhakemeye ve bilgiyi kullanmaya dayalı sınav
sistemine geçiştir.

TYT, Türkçe ve Temel Matematik derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel
ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile
ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar.

Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, Türkçeyi doğru kullanma,
okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla
kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, temel matematik
ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel
matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik
prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.
Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme,
anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

TYT’ye yönelik örnek sorular yayınlanacak mıdır?

Evet. ÖSYM tarafından yayınlanmıştır.

TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir farklılık görülmektedir?

YGS’de 6 puan türü vardı (YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6).
TYT’de ise her aday için sadece bir puan hesaplanacaktır.Bu puan,Temel YeterlilikTesti Puanı (TYT-Puanı)’dır.

TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

Hayır. Adayların gireceği TYT soruları, MEB’in ortak müfredatından seçilecektir.

Sistemin en özgün tarafı olan TYT’nin adaylarımız açısından avantajları nelerdir?

Yeni sistemin geçtiğimiz yıllarda uygulanan bütün sınav sistemlerinden ayrılan en
önemli özellikleri;

  • Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde tek tip Puan (TYT-Puanı) olması,
  • Adayların bu tek TYT-Puanı ile herhangi bir MYO programını tercih
    edebilmesine imkân tanıması,
  • Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçişe teşvik ediyor olması,
  • Adayları okul dışı öğrenme kaynaklarına yöneltmemesi.

Meslek Yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için gerekli şart ve
gerekli baraj puanı nedir?

Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here